WZShop - Narzędzia dla Przemysłu i Rzemiosła

Rozwiń listę katalogów

Zwiń listę katalogów

Kup teraz

Katalogi dostawcówRozwiń / Zwiń

Regulamin

REGULAMIN INTERNTOWEGO SYSTEMU ZAMÓWIEŃ WZvip.pl

DALEJ ZWANY ISZ WZvip.pl

ISZ WZvip.pl działający pod adresem http://www.WZvip.pl jest systemem prowadzonym przez:

W-Z Sp. z o.o.

ul. Stanisława Dubois 34b
44-100 Gliwice

NIP 631 22 12 809

KRS 0000157831

Kapitał zakładowy: 100.000 pln

Tel.: 32 461 22 22
Fax: 32 461 22 21
E-mail: wz@wz.com.pl

§ 1.
Warunki realizacji zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.WZvip.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA”.
 2. Klient po złożeniu zamówienie otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie zamówienia. Potwierdzenie będzie zawierało informacje dotyczące produktów, zamawiającego, dostawy.
 3. Na podstawie zamówienia firma W-Z sp. z o.o. wyślę do zamawiającego fakturę proforma z kwotą do zapłaty oraz numerem konta bankowego.
 4. Realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności w naszym systemie.
 5. Jeśli zabraknie produktu lub dany producent wycofa produkt z oferty klient zostanie o tym poinformowany z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia, dotyczy to również przypadku znacznego opóźnienie w realizacji zamówienia lub realizacji częściowej.
 6. W-Z sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wycofania się z realizacji zamówienia bez podania przyczyn.
 7. W-Z sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 8. Klient może wybrać alternatywny adres dostawy.

§ 2.
Ceny towarów

 1. Ceny produktów w ISZ WZvip.pl wygenerowane są jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony klienta,
  • są cenami netto w złotych polskich opartych o waluty obce,
  • nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki,
  • nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.
 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia oraz kosztów dostawy przedstawiona jest w sekcji „Koszyk”. Koszty transportu wyliczane są zależnie od producenta.
 3. W-Z sp. o.o. zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

§ 3.
Modyfikacja zamówienia

 1. Anulowanie, zmiana zamówienia może nastąpić jedynie poprzez osobisty kontakt drogą telefoniczną lub mailową przed realizacją zamówienia. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, zazwyczaj jest to następny dzień roboczy po zaksięgowaniu wpłaty.
 2. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia pocztą lub za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana.

§ 4.
Czas realizacji zamówień

 1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od producenta lub miejsca składowania towaru.
 2. Dostawa towarów znajdujących się na magazynie następuje niezwłocznie po spełnieniu przez zamawiającego warunków z § 1.

§ 5.
Warunki reklamacji

 1. Klient przed rozpoczęciem procedury reklamacji towaru, prześle drogą elektroniczną opis usterki wraz ze zdjęciem gdy będzie to konieczne. W-Z sp. z o.o. w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

§ 7.
Warunki gwarancji

 1. W-Z sp. z o. o nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary, W-Z sp. z o. o przenosi wszystkie gwarancje z producenta na Klienta.
 2. W procesie reklamacji W-Z Sp. z o.o. przekazuje producentowi lub dystrybutorowi otrzymane informacje od Klienta dotyczące reklamowanego towaru. Producent lub dystrybutor podejmuje decyzję o formie rozpatrzenia reklamacji, decyzje taką W-Z Sp. z o.o. przekazuje Klientowi.

§ 8.
Newsletter ISZ WZvip.pl

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera ISZ WZvip.pl.
 2. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera w sekcji „Twoje konto”.

§ 9.
Dane osobowe

 1. Administratorem Danych jest W-Z sp. z o. o. w Gliwicach, ul. Pszczyńska 202a.
 2. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której ISZ WZshop stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).
  Dane osobowe Kupującego będą zbierane w zakresie:
  • imię
  • nazwisko
  • adres email
  • nr telefonu
  • adres kontaktowy
  • nazwa reprezentowanego podmiotu
  • nip
  Przetwarzane będą w celu realizacji złożonego Zamówienia, w tym wystawienia paragonu albo faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.
 3. Dane osobowe Kupującego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Kupującego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Towarów objętych niniejszym Regulaminem.
 4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator Danych i podmioty upoważnione przez Administratora Danych.
 5. Kupujący, który wypełnił Formularz Zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym administratora danych, czyli Sprzedawcę np.: drogą mailową na adres wz@wz.com.pl. Sprzedawca zastrzega sobie 30 dniowy termin odpowiedzi.
 6. Gromadzenie danych o ruchu internetowym.
  Zbieramy i przechowujemy dane z żądań http kierowane do naszego serwera. Dane rejestrowane są w celu analizy ruchu z naszego serwera i w następującym zakresie:
  • czas żądania
  • publiczny adres IP
  • informację o przeglądarce internetowej
  • oglądany adres url
  • identyfikator zalogowanego użytkownika (jeżeli jest dostępny)
  • czas wykonania strony internetowej
  W celu poprawnego działania ISZ WZshop wykorzystujemy pliki cookie. Zapisywane są na komputerze użytkownika w następującym zakresie:
  • sessid – identyfikator sesji, usuwane pod koniec sesji
  • uuid – w przypadku zapamiętania logowania informacje o logowaniu, usuwane po 8 dniach
  • time – czas aktualizacji strony internetowej, usuwane pod koniec sesj

§ 10.
Postanowienia końcowe

 1. Obecność towaru na stronach ISZ WZvip.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Towary prezentowane na stronach ISZ WZvip.pl nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.
 3. W-Z Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w ISZ WZvip.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zamówionego towaru.
 5. Informacje oraz zdjęcia o produktach w ISZ WZvip.pl pochodzą od producentów, W-Z sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z błędy w katalogach elektronicznych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 7. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez W-Z Sp. z o.o. są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 października 2011.
 9. W-Z Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Powiększenie

Trwa ładowanie czekaj.
Powiększenie